Top ads 1
BÌNH CHỮA CHÁY KHÍ CO2-MT5KG DRAGON BÌNH CHỮA CHÁY KHÍ CO2-MT5KG DRAGON
Bình chữa cháy bột BC 1kg- MFZ1- Jiang Shan( JIS)/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy bột ABC 1kg- MFZL1-( JIS)/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bóng chữa cháy tự động AFO-Yong Jin/China
Bóng cứu hỏa Dry Powder, 1.3 kg, China     (Tem kiểm định bình các loại 30.000/tem)
Bóng cứu hỏa dập lửa Elide Fire-Elb01-1,3kg, Có tem kiểm định cục PCCC, Thái Lan
Bình chữa cháy bột BC 2kg- MFZ2-( JIS)/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy  bột ABC 2kg-( JIS)/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy bột BC 4kg- MFZ4- Jiang Shan( JIS)/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy bột ABC 4kg- MFZL4- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy bột BC 8kg- MFZ8- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy bột ABC 8kg- MFZL8- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy xe đẩy bột BC 35kg, MFTZ35- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình xe đẩy bột ABC 35kg, MFTZL35- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình cầu tự động bột BC 6kg, XZFTB 6- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình cầu tự động bột ABC 6kg XZFTBL6- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình cầu tự động bột BC 8kg XZFTB 8- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình cầu tự động bột ABC 8kg XZFTBL8- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy khí CO2-MT2kg- Jiang Shan( JIS)/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy khí CO2-MT3kg- Jiang Shan( JIS)/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy khí CO2-MT5kg- Jiang Shan( JIS)/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Bình chữa cháy xe đẩy khí CO2- MT24kg- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy xe đẩy khí CO2- MT30kg- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy khí CO2- MT45- Jiang Shan( JIS)/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình cầm tay tiên tiến nhất PFE-1 dành cho Xe Ôtô 4-9- China
Bình xịt 600ml. Faucon- Xuất xứ: Slovakia.
Bình tự động 1030g, FauCon- Slovakia
Bình chữa cháy mini Foam 500ml- China
Bình chữa cháy mini Foam 1000ml- China
Bình chữa cháy bằng Foam 9 Lit- China
Bình chữa cháy Foam 25 lít - China
Bình chữa cháy Foam 50 lít MPTZ50- China
Bột Foam chữa cháy Phi 200 lít- China
Dung dịch Foam AFFF 3% Việt Nam
Dung dịch Foam AFFF 3% Ấn Độ
Dung dịnh Foam AFFF 6% Việt Nam
Dung dịnh Foam AFFF 6%  Ấn Độ
S000058 Bình chữa cháy khí CO2 Số lượng: 0 cái
BÌNH CHỮA CHÁY KHÍ CO2-MT5KG DRAGON

BÌNH CHỮA CHÁY KHÍ CO2-MT5KG DRAGON

Mã sản phẩm: S000058
Liên hệ

Bình chữa cháy bột BC 1kg- MFZ1- Jiang Shan( JIS)/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy bột ABC 1kg- MFZL1-( JIS)/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bóng chữa cháy tự động AFO-Yong Jin/China
Bóng cứu hỏa Dry Powder, 1.3 kg, China     (Tem kiểm định bình các loại 30.000/tem)
Bóng cứu hỏa dập lửa Elide Fire-Elb01-1,3kg, Có tem kiểm định cục PCCC, Thái Lan
Bình chữa cháy bột BC 2kg- MFZ2-( JIS)/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy  bột ABC 2kg-( JIS)/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy bột BC 4kg- MFZ4- Jiang Shan( JIS)/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy bột ABC 4kg- MFZL4- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy bột BC 8kg- MFZ8- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy bột ABC 8kg- MFZL8- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy xe đẩy bột BC 35kg, MFTZ35- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình xe đẩy bột ABC 35kg, MFTZL35- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình cầu tự động bột BC 6kg, XZFTB 6- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình cầu tự động bột ABC 6kg XZFTBL6- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình cầu tự động bột BC 8kg XZFTB 8- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình cầu tự động bột ABC 8kg XZFTBL8- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy khí CO2-MT2kg- Jiang Shan( JIS)/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy khí CO2-MT3kg- Jiang Shan( JIS)/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy khí CO2-MT5kg- Jiang Shan( JIS)/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Bình chữa cháy xe đẩy khí CO2- MT24kg- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy xe đẩy khí CO2- MT30kg- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy khí CO2- MT45- Jiang Shan( JIS)/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình cầm tay tiên tiến nhất PFE-1 dành cho Xe Ôtô 4-9- China
Bình xịt 600ml. Faucon- Xuất xứ: Slovakia.
Bình tự động 1030g, FauCon- Slovakia
Bình chữa cháy mini Foam 500ml- China
Bình chữa cháy mini Foam 1000ml- China
Bình chữa cháy bằng Foam 9 Lit- China
Bình chữa cháy Foam 25 lít - China
Bình chữa cháy Foam 50 lít MPTZ50- China
Bột Foam chữa cháy Phi 200 lít- China
Dung dịch Foam AFFF 3% Việt Nam
Dung dịch Foam AFFF 3% Ấn Độ
Dung dịnh Foam AFFF 6% Việt Nam
Dung dịnh Foam AFFF 6%  Ấn Độ

Bình chữa cháy bột BC 1kg- MFZ1- Jiang Shan( JIS)/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy bột ABC 1kg- MFZL1-( JIS)/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bóng chữa cháy tự động AFO-Yong Jin/China
Bóng cứu hỏa Dry Powder, 1.3 kg, China     (Tem kiểm định bình các loại 30.000/tem)
Bóng cứu hỏa dập lửa Elide Fire-Elb01-1,3kg, Có tem kiểm định cục PCCC, Thái Lan
Bình chữa cháy bột BC 2kg- MFZ2-( JIS)/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy  bột ABC 2kg-( JIS)/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy bột BC 4kg- MFZ4- Jiang Shan( JIS)/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy bột ABC 4kg- MFZL4- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy bột BC 8kg- MFZ8- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy bột ABC 8kg- MFZL8- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy xe đẩy bột BC 35kg, MFTZ35- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình xe đẩy bột ABC 35kg, MFTZL35- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình cầu tự động bột BC 6kg, XZFTB 6- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình cầu tự động bột ABC 6kg XZFTBL6- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình cầu tự động bột BC 8kg XZFTB 8- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình cầu tự động bột ABC 8kg XZFTBL8- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy khí CO2-MT2kg- Jiang Shan( JIS)/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy khí CO2-MT3kg- Jiang Shan( JIS)/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy khí CO2-MT5kg- Jiang Shan( JIS)/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Bình chữa cháy xe đẩy khí CO2- MT24kg- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy xe đẩy khí CO2- MT30kg- JIS/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình chữa cháy khí CO2- MT45- Jiang Shan( JIS)/ Yong Jin/Renan/Ning’An/China
Bình cầm tay tiên tiến nhất PFE-1 dành cho Xe Ôtô 4-9- China
Bình xịt 600ml. Faucon- Xuất xứ: Slovakia.
Bình tự động 1030g, FauCon- Slovakia
Bình chữa cháy mini Foam 500ml- China
Bình chữa cháy mini Foam 1000ml- China
Bình chữa cháy bằng Foam 9 Lit- China
Bình chữa cháy Foam 25 lít - China
Bình chữa cháy Foam 50 lít MPTZ50- China
Bột Foam chữa cháy Phi 200 lít- China
Dung dịch Foam AFFF 3% Việt Nam
Dung dịch Foam AFFF 3% Ấn Độ
Dung dịnh Foam AFFF 6% Việt Nam
Dung dịnh Foam AFFF 6%  Ấn Độ
Sản phẩm cùng loại
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây